ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา : English, Thai, Chinese

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Plastic&Reconstuctive Surgery : Showa Medical School

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

14 Dec

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
15 Dec

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
18 Dec

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
19 Dec

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
20 Dec

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888