ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

Languages : English, Thai, Chinese


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Plastic and Reconstructive Surgery : The Showa University School of Medicine

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

23 Feb

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
26 Feb

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
27 Feb

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
28 Feb

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
01 Mar

ศัลยกรรม

09:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888