ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศุภพงษ์ อาวรณ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Surgery : Chiangmai University 2006
  • Vascular surgery : Siriraj Hospital 2008

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888