ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ศิวัฒน์ ภู่ริยะพันธ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • urology : Chiangmai University 1999

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

14 Dec

ศัลยกรรม

17:00 - 18:0018:00 - 19:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888