ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอก

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • General Surgery : The Mount Sinai Hospital
  • Cardio Vascular Surgery : Baylor University
  • Thoracic Surgery : University of Missouri–Columbia

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888