ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาโท University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine

Education

  • General Practice : Chiang Mai University

TUE

26 มิ.ย.

WED

27 มิ.ย.

THU

28 มิ.ย.

FRI

29 มิ.ย.

SAT

30 มิ.ย.

SUN

01 ก.ค.

MON

02 ก.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888