ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาโท University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine

Education

  • General Practice : Chiang Mai University

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888