ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาโท University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • General Practice : Chiang Mai University

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888