ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาโท University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine

Education

  • General Practice : Chiang Mai University

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888