ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888