ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วรากร จริงจิตร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • orthopaedic Surgery : Chiangmai University 2007
  • Reconstructive Orthopaedics : ศิริราชพยาบาล 2010

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888