ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. รัตนชัย ชาญชัย

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • cardiology : Chiangmai University 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888