ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. รัตนชัย ชาญชัย

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Education

  • cardiology : Chiangmai University 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888