ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ยุทธพงษ์ สดวกกิจ

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา : Siriraj Hospital 2009

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888