ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มานน สถิโรภาส

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, ตจวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Family Medicine : Chiang Mai University
  • Dermatology : Institute of Dermatology

MON

19 ก.พ.

TUE

20 ก.พ.

WED

21 ก.พ.

THU

22 ก.พ.

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888