ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มงคล เหล่าอารยะ

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

  • Clinical Research Fellow in Allergy and Clinical Immunology : Imperial College London

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888