ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มงคล เหล่าอารยะ

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

  • Clinical Research Fellow in Allergy and Clinical Immunology : Imperial College London

FRI

23 ก.พ.

SAT

24 ก.พ.

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

27 Feb

แผนกกุมารเวช

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888