ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ภูมิศักดิ์ สุวรรณศร

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Anesthesiology : Chiang Mai University 2007
  • Cardiovascular and Thoracic Anesthesia : Faculty of Medicine Siriraj Hospital 2011

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888