ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ภูดิศ เจต๊ะวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
-

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Obstetric and Gynecology : 2011
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ : 2014

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888