ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พิเชฐ พิพัฒน์สมุทร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888