ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พัฒนา องคะสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Plasic and Reconstructive : Khon Kaen University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888