ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 2013
  • Geriatric Medicine : Mahidol University 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888