ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2013
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ : มหาวิทยาลัยมหิดล 2016

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

14 Dec

แผนกอายุรกรรม

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
19 Dec

แผนกอายุรกรรม

17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888