ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University 2013
  • Geriatric Medicine : Mahidol University 2016

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888