ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Ophthalmology : Khon Kaen University 1993

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888