ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

Language : -

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ : แพทยสภา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888