ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai, Chinese


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Education

  • Internal Medicine : Siriraj Hospital, Mahidol University
  • Fellow of the American College of Chest Physicians : American College of Chest Physicians 2006

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888