ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา : English, Thai, Chinese

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Fellow of the American College of Chest Physicians : American College of Chest Physicians 2006

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

16 Dec

แผนกอายุรกรรม

10:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888