ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นันทวิช สุคนธเวศ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Orthopedic : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1995
  • spine surgery : Queen Medical Center

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888