ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นันทวิช สุคนธเวศ

Specialties : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Orthopedic : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1995
  • spine surgery : Queen Medical Center

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888