ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นรินทร์ แก้วมา

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป : โรงพยาบาลราชวิถี

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888