ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2522กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย