ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. นครินทร์ อินมุตโต

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป 

ความเชี่ยวชาญรอง : รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • General Radiology : Chiang Mai University
  • Body Interventional Radiology : Ramathibodi Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888