ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธเนศ ชิตาพนารักษ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • อายุรศาสตร์โรคทั่วไป : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888