ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • surgery : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2006
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2008

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888