ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Internal Medicine :
  • Cardiology :
  • Interventional Cardiology :

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888