ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนวัฒน์ วะสีนนท์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Orthopedic : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005
  • Foot and Ankle : University of Iowa Hospital and Clinics

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888