ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนยศ มูลละ

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : Thai, English

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Physical Medicine and Rehabilitation : Chiang Mai University 2009

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888