ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนพ ศรีสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย : มหาวิทยาลัยมหิดล 2005
  • Intervention radiology : มหาวิทยาลัยมหิดล

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888