ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ทรงอดุลย์ ยอดมาลัย

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • อายุรศาสตร์โรคทั่วไป : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2016

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888