ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ดิเรก งามวาสีนนท์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

  • Pediatrics : Chulalongkorn Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888