ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Pediatrics : Yale University
  • Microbiology : Albert Einstein Medical Center

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888