ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai


ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • จักษุวิทยา : แพทยสภา 2002

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888