ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญรอง : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • จักษุวิทยา : แพทยสภา 2002

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888