ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชานนท์ ช่างรัตนกร

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai, Chinese

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Emergency Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888