ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชานนท์ ช่างรัตนกร

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Chinese


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Emergency Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888