ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. จักรวาล ฮั่นตระกูล

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

Sub Specialties : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

  • Internal Medicine : Chulalongkorn University
  • Cardiology : Chiang Mai University
  • Interventional Cardiology : Ramathibodi Hospital

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888