ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กรกริช ข่มอาวุธ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Diagnostic Radiology : Chiang Mai University
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง : Chulalongkorn University 2017

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888