ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพ. ทองนารถ คำใจ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Oral and Maxillofacial Surgery : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888