ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. อนุธิดา ฝั้นสาย

Specialty : ทันตกรรม

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education -

WED

18 ก.ค.

THU

19 ก.ค.

FRI

20 ก.ค.

SAT

21 ก.ค.

SUN

22 ก.ค.

MON

23 ก.ค.

TUE

24 ก.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888