ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

Specialty : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Spanish


การศึกษาอื่นๆ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatric Dentistry : Mahidol University

SAT

21 ก.ค.

SUN

22 ก.ค.

MON

23 ก.ค.

TUE

24 ก.ค.

WED

25 ก.ค.

THU

26 ก.ค.

FRI

27 ก.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888