ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ความเชี่ยวชาญรอง : -

ภาษา : English, Thai, Spanish

ประวัติการศึกษา
-

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง -

WED

13 ธ.ค.

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888