ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

Specialty : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Spanish


การศึกษาอื่นๆ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatric Dentistry : Mahidol University

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888