ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

Specialty : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Spanish


การศึกษาอื่นๆ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบันฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Pediatric Dentistry : Mahidol University

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888