ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ดร. พญ.วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Otolaryngology : Chiangmai University 2007

SUN

19 ส.ค.

MON

20 ส.ค.

TUE

21 ส.ค.

WED

22 ส.ค.

THU

23 ส.ค.

FRI

24 ส.ค.

SAT

25 ส.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888