ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ดร. นพ. ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : ศัลยศาสตร์กีฬา

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
การศึกษาอื่นๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ปริญญาเอก The University of Manchester

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • Orthopaedic sports surgery, cartilage treatment, tissue engineering : University of Gothenburg
  • Orthopedic surgery : Chiang Mai University

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888