คลีนิกอายุรกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

บริการต่างๆ


บริการให้การรักษาที่ประกอบด้วย

 

  • อายุรกรรมทั่วไป

 

  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม เบาหวาน ไทรอยด์

 

  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

 

  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

 

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์

อายุรศาสตร์

พญ. อาภา เตชกานนท์

อายุรศาสตร์

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์

พญ. นันทวรรณ ธินรุ่งโรจน์

อายุรศาสตร์

ติดต่อสถานที่ : ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม โทร : 052-089-823 หรือ โทร : 1719
อีเมล์: info@bangkokhospital-chiangmai.com