คลีนิกอายุรกรรม เปิดให้บริการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

บริการต่างๆ


บริการให้การรักษาที่ประกอบด้วย

  • อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม เบาหวาน ไทรอยด์
  • อายุรกรรมโรคไต
  • อายุกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ
  • อายุรกรรมโรคระบบประสาท
  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน
  • อายุรกรรมโรคมะเร็ง
  • อายุรกรรมโรคเลือด

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. นิษฐา เขียนประสิทธิ์

อายุรศาสตร์

พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

อายุรศาสตร์

นพ. ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ์

อายุรศาสตร์

พญ. วรผกา มโนสร้อย

อายุรศาสตร์

ติดต่อสถานที่ : ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม โทร : 052-089-823 หรือ โทร : 1719
อีเมล์: info@bangkokhospital-chiangmai.com