ศูนย์โรคหัวใจ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

รายละเอียดศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่

 

“ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่” ซึ่งได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านโรคหัวใจ ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการผ่าตัด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพหัวใจของทุกท่านอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานระดับสากล

 

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ยังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ทางการแพทย์กับสถาบันนานาชาติชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัย Oregon Health & Science University (OHSU) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการรักษา การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมที่ได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา โดยจะช่วยยกระดับวงการแพทย์ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสากล, มหาวิทยาลัย Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบของความร่วมมือทางการศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคลากรทางแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องบริการทางการแพทย์ระดับสากล งานวิจัยทางการแพทย์ รวมไปถึงการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างองค์กรเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography)

เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจวิธีนี้จะได้รับสารทึบรังสีเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ดีที่สุด

 • การตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงใช้หลักการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในทรวงอกและสะท้อนออกมาเป็นภาพให้เห็นบนจอ การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเพื่อดูขนาดของหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านผนังหน้าอก การทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องหัวใจโต และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอกได้

 • การตรวจการทำงานของระบบไฟฟ้าในหัวใจ และการจี้หัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติ (Electrophysiology Study)

การตรวจวิธีนี้ใช้เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่หัวใจเต้นผิดปกติและหาวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุด เมื่อตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจแพทย์จะจำลองจังหวะที่หัวใจเต้นผิดปกติโดยผู้ป่วยจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด และแพทย์อาจลองใช้ยาหลายชนิดเพื่อดูว่าชนิดใดจะรักษาอาการได้ดีที่สุด แพทย์อาจใช้การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจเพื่อหาวิธีการหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรักษาจังหวะหัวใจที่เต้นผิดปกติ โดยมากจะใช้วิธีนี้ตรวจผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือผู้ที่เสี่ยงว่าหัวใจจะหยุดเต้นโดยกะทันหัน

 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิดติดตัว (Holter Monitor)

ในผู้ป่วยบางรายที่มารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วไม่พบความผิดปกติในขณะนั้น แต่ผู้ป่วยอาจจะยังมีอาการที่น่าสงสัยว่าหัวใจอาจมีความผิดปกติ แพทย์อาจจะแนะนำให้ใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องนำเครื่องมือนี้พกติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมต่างๆใน 24 ชั่วโมงของผู้รับการตรวจมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

 • การตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test)
 • การตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI (Ankle-Brachial Index)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังการออกกำลังกาย ( Exercise stress Echocardiography )
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงโดยการใช้ยาโดบูตามีน ( Dobutamine Stress Echocardiography )
 • การทดสอบด้วยเตียงที่ปรับเอียง ( Tilt test )

 

 

การรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ ๆ เช่น

 • การรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือขดลวดค้ำยันผ่านสายสวน (CAG/PCI)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)
 • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดฝังใน ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจสำหรับผู้ที่มีหัวใจวาย โดยใช้เครื่อง CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : Coronary Artery Bypass Grafting)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. นพพล ทักษอุดม

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. จิรศักดิ์ ปลื้มปัญญา

ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก

แพคเกตและโปรโมชั่น

แพคเกจการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร : 052-089-776 หรือสายด่วน 1719

เวลาทำการ : ทุกวัน 8.00 – 17.00 น.

อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com