ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการต่างๆ

 

ในทุกวันเรายังมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในการให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบก หรือทางอากาศ ที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เราสามารถให้บริการเฮลิคอปเตอร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ Sky ICU ให้บริการด้านเวชศาสตร์การบินเพื่อช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและกระทบกระเทือนน้อย ด้วยเฮลิคอปเตอร์เครือข่ายบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ภายในติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยครบชุดเทียบเท่าหรือเหนือกว่าห้องไอซียูทั่วไป

นอกเหนือจากนี้แล้ว เรายังมีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ทุกระบบ อันประกอบด้วย

 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ
 • ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • ศัลยแพทย์ประสาท
 • ศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าและกระดูกหน้า
 • สูติ-นรีแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์
 • รังสีแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินกรุงเทพเชียงใหม่

ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โทร : 052-089-811 หรือ 1719 (เฉพาะโทรภายในประเทศเท่านั้น)

อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com