ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศและการยื่นขอวีซ่า

 

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้
 • การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 • เจาะเลือดและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 • ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างและกาแฟ
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพทย์ประจำศูนย์

พญ. อลิสา บัดติยา

เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชลอวัย

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป