คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Rehabilitation) เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูกและข้อ (Orthopedic and Trauma Fracture Rehabilitation) เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแต่กำเนิด หรือ เกิดจากการทำงาน หรือใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการฟื้นฟู ก่อน และ หลังการผ่าตัดกระดูกระยางค์แขนขา
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท (Neurology Rehabilitation) บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก (Pulmonary Rehabilitation) การเคาะปอด และ การกระตุ้นไอ ในเด็ก ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ มีปัญหาในการทรงตัวและการเดิน แนะการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาในการทรงตัวและการเดินจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน (Vestibular Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู สมรรถภาพโรคหัวใจ (Cardiac Rehabilitation) ในผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูกลุ่มเด็กพิเศษ (Special children)
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด (Trigger Point Therapy)
 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน*
 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์ (Laser Therapy) คลื่นกระแทก เพื่อลดอาการปวด (Shock wave therapy)
 • การฟื้นฟูอาการปวดคอบ่าไหล่ ปวดหลังเอวและสะโพก ด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย*
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติการพูดเบื้องต้น การฝึกกระตุ้นกลืน

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร 052-089780 หรือสายด่วน 1719 (เฉพาะโทรในประเทศเท่านั้น)