คลินิกหู คอ จมูก เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหา อาทิเช่น

 

 • หู
  • – หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก
  • – โรคของหู หูอื้อ
  • – มีเสียงผิดปกติในหู
  • – การได้ยินเสื่อม
  • – สิ่งแปลกปลอมในหู
  • – ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง สำหรับนักดำน้ำ, นักบิน
  • – ตรวจระบบการทรงตัว
  • – การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง
 • คอ
  • – เจ็บในลำคอ
  • – แผลในคอเรื้อรัง
  • – เสียงแหบ
  • – เนื้องอก และลำคอ บริเวณศีรษะ
  • – มะเร็งบริเวณลำคอ
  • – มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ
  • – ต่อมน้ำเหลืองโต
  • – ต่อมน้ำลายโต
  • – ต่อมไทรอยด์
  • – คางทูม
 • จมูก
  • – ภูมิแพ้ ไซนัส
  • – การผ่าตัดไซนัส
  • – นอนกรน
 • บริการตรวจรักษาแนะนำการผ่าตัดโรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก ต่างๆ ได้แก่
  • – ตรวจการทำงานของระบบหูชั้นกลาง เพื่อวิเคราะห์อาการหูอื้อหรือสูญเสียการได้ยิน Audioเgram and Tympanometry
  • – ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง เพื่อวิเคราะห์การทำงานของประสาท Auditory Brainstem Response
  • – ตรวจสภาพหูชั้นนอก ชั้นใน และแก้วหูด้วยกล้องสามารถเห็นภาพทาง จอมอร์นิเตอร์ Ear Microscope
  • – ตรวจการได้ยินด้วยนักโสตสัมผัสวิทยาเพื่อตรวจระดับการได้ยิน Fiberoptic Laryngoscope
  • – ผ่าตัดไซนัส Endoscopic Sinus Surgery
  • – ศัลยกรรมช่องปาก Maxillofacial Surgery
  • – กล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการผ่าตัดหู Microscopic Ear
  • – การใช้บอลลูนเข้าไปเปิดโพรงไซนัส Balloon Sinuplasty
  • – การรักษาด้วยด้วยคลื่นวิทยุ Radiofrequency Tissue Volume reduction
  • – ผ่าตัดไทรอยด์ Thyroid Surgery
  • – ผ่าตัดบริเวณศีรษะลำคอ Head and neck Surgery
  • – ตรวจภายในของช่องจมูกและปาก Nasal Endoscope

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

จักษุวิทยา

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

จักษุวิทยา

นพ. ชนินท์ ไวศยะนันท์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

คลินิกหู คอ จมูก
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร : 052-081-130 หรือ 1719 (เฉพาะโทรภายในประเทศเท่านั้น)
อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com