คลินิกสูตินรีเวช เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย (ตรวจ รักษา ดูแล)

 • ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน วินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนแต่งงาน
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPV กลุ่มเสี่ยงในมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram และ Ultrasound Breast
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก

 

รักษาทุกโรคของสตรี

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ให้การดูแลป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ

 

ดูแลสตรีตั้งครรภ์

 • ก่อนตั้งครรภ์
  • – แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร
  • – แนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก
 • ช่วงตั้งครรภ์
  • – ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
  • – วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
  • – ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
  • – ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)
 • คลอดบุตร
  • – คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • – ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
  • – เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

 

การแพทย์ทางเลือก กับ การผ่าตัดทางนรีเวช
โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้นควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี รวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. ภักดี แก้วแปงจันทร์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. กุณฑรี ไตรศรีศิลป์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ. ทวิวัน พันธศรี

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ปรึกษาปัญหาสุขภาพสตรีทุกช่วงวัยที่ คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด
โทร. 052-089-769 หรือ 1719
ติดต่อสถานที่ : ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่