กุมารเวช เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประกอบด้วย

 

คลินิกกุมารเวช คลินิกสุขภาพเด็ก
ให้บริการตรวจรักษาเฉพะทางสำหรับเด็ก ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้การตรวจนิจฉัย ดูแล รักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวมและครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา  พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย มีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์ และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเด็ก ให้เด็กมีสุขภาพดีแล้วนั้น คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขาที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่นและอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน เรายังใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาดและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้สนุกและเรียนรู้ เรามีมุมของเล่นซึ่งจะทำให้เด็กเพลิดเพลินและเสริมสร้างพัฒนาการไปพร้อมกับการตรวจสุขภาพ โดยทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก ดังนี้

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดวิกฤต

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญในเด็ก

 

คลินิกสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการดังนี้

การตรวจสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป
  • การตรวจสุขภาพสำหรับเข้าเรียน

การบริการฉีดวัคซีน

  • วัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น

แพทย์ประจำศูนย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร. 052-089-864 หรือสายด่วน 1719 (ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.) นอกเวลาโทร. 1719
Email: info@bangkokhospital-chiangmai.com