กุมารเวช เปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ 07.00 – 17.00 น.

บริการต่างๆ

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประกอบด้วย

 

คลินิกกุมารเวช คลินิกสุขภาพเด็ก
ให้บริการตรวจรักษาเฉพะทางสำหรับเด็ก ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้การตรวจนิจฉัย ดูแล รักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวมและครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา  พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย มีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์ และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเด็ก ให้เด็กมีสุขภาพดีแล้วนั้น คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขาที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่นและอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน เรายังใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาดและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้สนุกและเรียนรู้ เรามีมุมของเล่นซึ่งจะทำให้เด็กเพลิดเพลินและเสริมสร้างพัฒนาการไปพร้อมกับการตรวจสุขภาพ โดยทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

 

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก ดังนี้

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดวิกฤต

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญในเด็ก

 

คลินิกสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้บริการดังนี้

การตรวจสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป
  • การตรวจสุขภาพสำหรับเข้าเรียน

การบริการฉีดวัคซีน

  • วัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. สมชาย เลาห์อุทัยวัฒนา

กุมารเวชศาสตร์

พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงศ์

กุมารเวชศาสตร์

นพ. มงคล เหล่าอารยะ

กุมารเวชศาสตร์

พญ. ประภาวรรณ เมธาเกษร

กุมารเวชศาสตร์

แพคเกตและโปรโมชั่น

แพคเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายเบาใจ การบริการเหนือระดับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

แพคเกจคลอดคุณภาพพรีเมี่ยม มากกว่าสำหรับคุณแม่ เช่นคุณ

แพคเกจคลอดเหมาจ่ายเบาใจ ประกันราคาการคลอดและการผ่าตัดคลอด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โทร. 052-089-864 หรือสายด่วน 1719 (ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.) นอกเวลาโทร. 1719
Email: info@bangkokhospital-chiangmai.com