ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก


Show Advanced Search

เพศ

ภาษา

string(1041) " SELECT a.ID, b.meta_value*1 as med_license, c.meta_value as doctor_status FROM wp_posts a INNER JOIN wp_postmeta b ON a.ID = b.post_id AND b.meta_key = '_med_license_number' INNER JOIN wp_postmeta c ON a.ID = c.post_id AND c.meta_key = '_doctor_staus_order' INNER JOIN wp_postmeta d ON a.ID = d.post_id AND d.meta_key = '_internal_id' LEFT JOIN wp_term_relationships tr2 ON (a.ID = tr2.object_id) LEFT JOIN wp_term_relationships tr3 ON (a.ID = tr3.object_id) WHERE a.post_status = 'publish' AND a.post_type ='bch_doctor' AND ( tr2.term_taxonomy_id IN (0) OR tr3.term_taxonomy_id IN (0) OR ( d.meta_value IN (36181835,140305,140207,36181926,140240,36181812,36181870,160051) ) ) GROUP BY a.ID ORDER BY doctor_status ASC, med_license ASC "

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์
  • ประสาทวิทยา

นพ. เจษฎา ปัญจะบุรี

ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์